ก.พ. 01

ข่าว

Permanent link to this article: http://qa.skc.rmuti.ac.th/?p=545

ก.พ. 01

ประชาสัมพันธ์

>> แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2559

>> ประกาศ มทร.อีสาน แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2559                                                                   >> ประกาศ มทร.อีสาน แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการกำหนดผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

>ประกาศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559                   

Permanent link to this article: http://qa.skc.rmuti.ac.th/?p=44

Page 1 of 11